Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE  >  VIDEN OM HIV

SENTESTER

Sentestere i Danmark

Hver tredje person, der konstateres smittet med hiv, får foretaget testen så langt henne, at deres immunforsvar allerede er svækket. Den medicinske behandling har derfor sværere ved at virke, og der er en forsøget risiko for sygdom og tidlig død.

I vinteren 2009-2010 gennemførte Hiv-Danmark en spørgeskemaundersøgelse i samarbejde med alle de infektionsmedicinske afdelinger i Danmark blandt hiv-smittede, der fra 2003 blev konstateret med et lavt CD4-tal (= lav immunfunktion).

Undersøgelsen søger at afdække, hvad forhindringerne for en tidligere konstatering har været for denne gruppe af hiv-smittede. Ved at kunne fremrykke tidspunkt for test, mindskes risikoen for videre smitte, hiv-behandlingen har bedre effekt, er billigere og livskvaliteten for den enkelte forbedre væsentligt.