Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Hiv-Danmark Aften i Odense

17.11.2017 | Hiv-Danmark nyheder

Odense Universitetshospital lagde hus til sæsonens sidste Hiv-Danmark Aften. Knap 30 var mødt frem for at blive opdateret på hiv og anden kronisk sygdom samt høre en debat om, hvordan man kan arbejde med livskvalitet.

Af Morten Eiersted, redaktør VI&HIV

Læge Olav Larsen gennemgik hiv-behandlingen, som den har udviklet sig helt fra begyndelsen. Hiv blev første gang beskrevet i USA i 1981, og de første behandlinger blev først tilgængelig omkring 1986. Gennembruddet kom i 1996 med kombinationsbehandlingen, hvor man med tre forskellige stofgrupper kan holde hiv i ave.

I dag er langt de fleste hiv-positive velbehandlede. Det er meget få, som man har svært ved at behandle. På Odense Universitetshospital kan denne gruppe tælles på to hænder. Hiv-behandlingen har bevæget sig hen mod kombinationstabletter, med en lavere pillebyrde, færre bivirkninger og med mulighed for mere individuelt tilrettelagt behandling. I dag har man et behandlingsbatteri med 29 forskellige indholdsstoffer.

Når hiv-positive bliver velbehandlede, så kan de ikke smitte med hiv. Hiv-positive gravide føder raske børn og hiv-positive lever uden symptomer. Hiv-positive har nærmet sig normal livslængde, men det er klart, at hvis man konstateres sent med f.eks. aids, kan have sværere ved at komme sig oven på den ubehandlede infektion symptomfrit og også opnå samme gavnlige effekt af behandlingen. - Der konstateres dog færre aids-tilfælde i dag, og der er en større overlevelse blandt denne gruppe.

En ny type forebyggelse, PrEP, som er forebygggende hiv-behandling, kan snart være på trapperne. Sundhedsstyrelsen har anbefalet, at det tilbydes til særlige grupper, som har en forøget risiko for at blive udsat for hiv, f.eks. mænd, der har sex med mænd, partnere til ikke velbehandlede hiv-positive m.v. (læs artikel om PrEP).

I takt med at hiv-positive på grund af behandlingsfremskridt nærmer sig normal livslængde, så bliver spørgsmål om livskvalitet stadig vigtigere. Her spiller forskellige forhold ind:
- en sen konstateret hiv-diagnose
- livsstilsfaktorer som tobak, alkohol, madvaner og manglende motion
- anden samtidig infektion som f.eks. hepatitis
- resistens over for behandling
- inflamation, d.v.s. betændelsestilstand, der konstant aktiverer immunforsvaret
- sygdomsindsigt, d.v.s. evnen til at håndtere og sætte sig ind i sin sygdom

Hiv-positive har generelt set en forøget risiko for hjertekar-sygdomme, knogleskørhed og række kræftformer. Derfor er kontrollerne også tilrettelagt omkring denne risiko, når spørges ind til forskellige faktorer, tages blodtryk, måles blodsukker, kontrol af D-vitamin niveau, tages celleprøver m.v. og vejledes om kost, vitamintilskud og vaccination.

Desværre anbefaler Sundhedsstyrelsen ikke, at drenge vaccineres mod HPV, så derfor er det svært at gøre noget i forhold til risikoen for endetarmskræft blandt mænd, der har sex med mænd. Der findes ingen rigtig metode til at finde og behandle forstadierne, som man kender det med livmoderhalskræft hos kvinder. Der har været forsøg med vaccinationer til at bremse HPV, men de forsøg har ikke kunnet vise nogen særlig effekt.

Paneldebat om livskvalitet
Sygeplejerske Helle Møller, læge Olav Larsen, Hiv-Danmarks formand Helle Andersen, Solveig Roth fra HIv-Danmarks Mentorprojekt udgjorde panelet på Odense Universitetshospital, der diskuterede livskvalitet.
I Odense er der 3 faste sygeplejersker og 7-8 læge tilknyttet ambulatoriet, hvor der er tilknyttet ca. 700 ambulante brugere.

Det generelle indtryk på Odense er, at der i det store hele er styr på det fysiske med hiv-behandlingen, men at det kan halte på det mentale område. Helle Møller oplever i samtalerne med patienterne, at der er en del ensomhed. Olav Larsen samtykkede, at det helt klart er den anden dimension, som fylder. Patienterne har svært ved stigmaet omkring hiv, der gør, at folk føler sig meget udsatte.

Solveig Roths rettede blikket på, hvordan hiv-positive kan være mere udfordret end andre til at håndtere de livsforandringer, som alle uanset diagnose gennemgår, som kan påvirke livskvaliteten negativt. Måske er det ikke ensomhed så meget som en følelse af at stå alene med hiv. Forandringer som jobskifte, ny kæreste, flytning til ny by m.v. kan genaktivere noget af den uro, der er omkring hiv i forhold til åbenhed.

Helle Andersen sagde, at Hiv-Danmark har sat livskvalitet på foreningens dagsorden i 2017, bl.a. ved den her debat i Odense. Blandt tilhørerne kom der forskellige tilbagemeldinger omkring påvirket livskvalitet.
- En generel uro og stress i hverdagen, hvor man har behov for at tage en pause.
- En tendens til og uro for at symptomer er hiv-relateret, f.eks. at en almindeling halsbetændelse er udtryk for et svigt i hiv-behandlingen.
- Afslutningen af arbejdsliv, hvor forhold omkring pension rummer forskellig former for begrænsninger.
- Behovet for at pårørende også kan få mulighed for at møde andre og tale om hiv.

Tovholdere på forskellige sociale aktiviteter i Hiv-Danmark fortalte om nogle af de tanker, de har om aktiviteter i Syddanmark. Der var generel tilslutning til at forsøge at lave lignende tilbud omkring Odense.

Hvis du er interesseret i at høre om oplæg, sociale aktiviteter og lignende, som kommer til at foregå i Syddanmark, så kan du skrive til os på info@remove-this.hiv-danmark.dk.