Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Internationalt netværk: Coalition for Change

28.09.2017 | Hiv-Danmark nyheder

”Coalition for Change” hedder en organisation, som er under opbygning i landene omkring Østersøen. Det er AGIHAS, Letlands organisation for hiv-positive mænd, der har sex med mænd, der har taget initiativ til dette nye Østersø-samarbejde, hvortil de nordiske og de baltiske lande samt Polen og Tyskland er inviterede.

Af Preben Bakbo Sloth, internationalt netværk i Hiv-Danmark

”Coalition for Change” har til formål at arbejde for bedre forhold for mennesker, der lever med hiv i hele regionen, udveksle information om situationen i de enkelte lande og gensidigt støtte og inspirere hinanden. AGIHAS har fået støtte af medicinalfirmaet GlaxoSmithKline til dette projekt.

Jeg er netop kommet hjem fra det andet møde i Riga, Letland, om ”Coalition for Change”. Og det er overordentligt tydeligt, at især de baltiske lande har brug for vores støtte i arbejdet for bedre forhold.

I Letland er 5.300 mennesker testet hiv-positive, men man regner med, at i alt 10.000-14.000 lever med hiv. Dette ud af en befolkning på knap 2 mio. og kun 1.700 er i antiretroviral behandling (ARV). Stofbrug har hidtil været den hyppigste smittemåde i Letland, men nu er det heteroseksuelle uden stofbrug, der oftest testes positive.

For tiden tilbydes ARV når CD-4 tallet er under 350 pr ml. blod, men sundhedsministeriet foreslår, at dette hæves til 500 fra næste år. Dette på trods af WHOs anbefaling om at tilbyde ARV straks efter en positiv test. Disse forhold betyder bl.a., at flere hiv-positive vælger at flytte til andre lande med bedre behandlingstilbud. Stigma, diskrimination og uvidenhed om hiv og smitteveje er stor i Letland, så AGIHAS udvidede deres arbejdsfelt for et par år siden til også at have fokus på hiv-positive børn og fra i år også på kvinder.

I Estland er statistikken endnu værre. Ud af en befolkning på under 1,5 mio. lever ca. 10.000 med hiv. De fleste nægter at oplyse smittemåde af frygt for stigmatisering, men også her er stofbrugerne overrepræsenterede. Kun 3.600 modtager ARV.

I Litauen møder hiv-organisationerne konstant modstand og benspænd fra myndighedernes side. F.eks. blev checkpoints lukket sidste år, da der blev indført en regel om, at kun sundhedspersonale må prikke hul i andres hud for at foretage en test. Nu må organisationerne så købe sundhedspersonale til dette, så de har kunnet genåbne deres chek-points i år. Generelt er der også en enorm uvidenhed blandt sundhedspersonalet om hiv, blodprøver, værdien af resultaterne i de enkelte blodprøver, f.eks. om virusmængde, så kvaliteten og standarden af behandlingen er derfor overordentligt svingende.

AGIHAS er en lille organisation med kun 35 (!) medlemmer, og de har ingen ansatte. Alt arbejde udføres af frivillige, så det er ganske imponerende, at de også finder energi og kræfter til dette initiativ. Bl.a. derfor har de brug for vores støtte, og mon ikke deres energi kunne give inspiration til os, så alle får noget ud af samarbejdet. ”Coalition for Change” skal også være en rygstøtte for AGIHAS og tilsluttede organisationer ved henvendelse til myndighederne i vore respektive lande. Myndighederne skal være opmærksomme på, at der bliver holdt øje med dem også uden for landets egne grænser. Også derfor er sådanne netværk af stor betydning.