Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Hiv/aids-konference, Paris

25.07.2017 | Hiv-Danmark nyheder

Hiv/aids-konference, Paris

I mange lande verden over har enten hiv/aids-organisationer eller det offentlige sundhedssystem indført mulighed for at hente hiv-testudstyr med henblik på selvtestning. Baggrunden for at indføre denne mulighed afhænger noget af, hvor i verden, vi befinder os.

Nogle steder skyldes det, at særlig sårbare og udsatte grupper, som burde tage en test, men som ikke har tillid til, at anonymiteten og fortroligheden bliver opretholdt i det almindelige sundhedssystem. Andre steder hænger det sammen med, at disse grupper:


  1. Mænd, der har sex med mænd

  2. Stofbrugere

  3. Sexarbejdere

  4. Transpersoner


ofte bliver behandlet dårligt og fordomsfuldt af personalet og derfor holder sig væk. Imidlertid er det meget vigtigt, at netop disse grupper bliver regelmæssigt testet, da de tit er i særlig risiko for at blive udsat for smitte.

I Vietnam har man med stor succes åbnet særlige klinikker for disse grupper, hvor man gratis kan hente testudstyr samt få instruktion i, hvordan testen tages, og hvordan resultatet aflæses.

I England varetages uddelingen af testene af den kendte hiv/aids-organisation Terrens Higgens

Trust. Personalet disse steder er venlige og imødekommende uden fordomme og negative holdninger, hvilket har betydet en betydelig stigning i antallet af testede personer fra de nævnte grupper både i Vietnam og i England.

Det kræver naturligvis nogle vigtige opfølgninger i forhold til testenes resultat og overførsel af de pågældende personer til sundhedssystemet i tilfælde af, at testen er positiv.

I den forbindelse har f.eks. Terrens Higgens Trust oprettet en særlig Aids-Linje, man kan kontakte, hvis man har brug for hjælp og støtte.


Bent