Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Hiv/aids-konference, Paris

25.07.2017 | Hiv-Danmark nyheder

Hvor tæt er vi på at have en kur mod hiv?

International Aids Society (IAS) besluttede for nogle år side at koordinere den forskning, som foregår mange steder i verden i forsøget på at finde en kur mod hiv. Derfor blev der forud for konferencen afholdt et 2-dages seminar for kur-forskere med henblik på at få et overblik over, hvad status er i forhold til denne forskning samt ikke mindst give forskerne mulighed for at udveksle resultater og inspirere hinanden til det videre forløb. På konferencen rapporterede en række eksperter om indholdet af seminaret.

De påpegede et helt nyt aspekt, idet mange har konstateret, at der er en række lighedspunkter mellem den forskning, som foregår på kræftområdet og forskningen på hiv-området. Derfor er det blevet besluttet at forsøge at bygge bro mellem de to forskningsområder og opfordre forskerne til et tættere samarbejde. Et af lighedspunkterne er immunforsvarets betydning såvel i forhold til kræft som til hiv. Derfor er immunforsvaret et vigtigt forskningsområde, og mange af de medicinske  behandlingsformer, der anvendes på forskellige kræftsygdomme, kan sandsynligvis også anvendes i forhold til hiv.

Nogen kan måske huske i de første år med hiv/aids, at man forsøgte at finde ud af, hvordan hiv er opstået, og hvor det kommer fra. En af teorier var dengang som nu, at hiv er overført til mennesker fra 'den grønne abe' i Østafrika. Den abeart har et hiv-lignende virus, som den uden problemer kan leve med, men da dette virus blev overføret til mennesket, opstod problemet, fordi vores immunforsvar ikke kan bekæmpe hiv, men efter nogen tid bryder sammen.

Nu er 'den grønne abe' på banen igen, idet nogle forskere anvender aben til nogle forsøg med henblik på måske at kunne finde årsagerne til, at aben kan leve med et virus, som vi andre dør af, med mindre vi får behandling.

Det var opmuntrende at lytte til gruppen af forskere, der rapporterede fra seminaret. De var meget optimistiske og entusiastiske og udstrålede energi og engagement. Men samtidig understregede de, at kuren desværre nok ikke lige er om hjørnet endnu.

Bent