Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Hiv-Danmark inviteret med i fagudvalg for hiv-behandling i Danmark

16.06.2017 | Hiv-Danmark nyheder

Hiv-Danmark er blevet optaget som medlem af fagudvalget om medicinsk behandling af hiv/aids under det nye Medicinråd, som pr. 1. januar i år har afløst Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS).

I løbet af 2016 besluttede Danske Regioner at nedsætte en ny struktur for de udvalg, som fastsætter behandlingsvejledninger på forskellige medicinområdet, hvor omkostninger til sygehusmedicin er dyre. Tidligere havde man stort set fulgt indstillinger fra de forskellige medicinske selskaber, herunder infektionsmedicinsk selskab.

RADS blev nedsat i oktober 2009 i kølvandet på kommunalreformen, hvor regionerne fik ansvaret for sygehusdriften. Under RADS blev der nedsat forskellige fagudvalg med repræsentanter fra sygehuse,  regioner og fagforbund. Den første behandlingsvejledning for hiv under RADS udkom 2010. Under RADS kunne patientforeninger m.fl. på møder blive orienteret om vejledningerne, og det var muligt at fremsende høringssvar og indsende dokumentation fra forskellige studier til RADS sekretariatet til vurdering.

Med etableringen af Medicinrådet er det blevet besluttet, at det skal være muligt at invitere forskellige patientorganisationer med ombord til selve arbejde med at udforme behandlingsvejledningerne. Det giver forskellige muligheder for, at patientforeningen kan stille mere dybdegående spørgsmål til vejledningerne. Desuden vil sekretariat under Medicinrådet foretage de forskellige analyser, som vil blive brugt i vurderinger forud for behandlingsvejledningerne.

Hiv-Danmark ser frem til at komme i arbejdstøjet og deltage i diskussioner om de parametre, som det er vigtigt at tage højde for ved udformningen af behandlingsvejledningerne for hiv-området.