Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

En aids-fri verden?

07.12.2016 | Hiv-Danmark nyheder

På World Aids Dag torsdag den 1. december 2016 markeredes traditionen tro World AIDS Dag med en række forskellige arrangementer rundt om i landet.

Af Morten Eiersted, redaktør VI&HIV

Ved et af arrangementerne stillede Hiv-Danmark skarpt på de globale udfordringer for hiv. Preben Bakbo Sloth fra internationalt udvalg havde i samarbejde med Nødhjælpens Ungdom lagt op til en presserende debat på Café Nutid i København. Hvordan rykker vi for alvor for at få en aids-fri verden?

På globalt plan er unge kvinder mellem 15 og 24 år er de mest udsatte for smitte med hiv. Det er virkeligheden syd for Sahara, hvor spørgsmål om lighed mellem kønnene og kønsbaseret vold også er en del af udfordringen. Hiv-stigmaet er globalt og lægger en ekstra udfordring.

I dag er ca. 17 mio. hiv-positive i behandling. De udgør ca. halvdelen af alle hiv-positive i verden. For at nå UNAIDS’ målsætning for 2030 om at 90% er testet, hvoraf 90% er i behandling er der behov for at rykke.

Karen Swartz Sørensen fra Dansk Missions Råds Udviklingsafdeling, Cæcilie Bom fra AIDS-Fondet, Tanja Dittfeld og Sabrah Møller fra Afrika Kontakt udgjorde et kompetent panel, der delte ud af hver deres erfaring fra arbejdet i felten.  Hvordan skræmmekampagner forstærker stigma, der ender med at gøre målgrupper endnu mere sårbare. Om kirkernes centrale rolle med at skabe en sammenhængende indsats i nogle af de mest udsatte områder. Hvordan den kulturelle praksis står i modsætning til forfatningsmæssige rettigheder, og derfor har svært ved at modvirke vold mod kvinder. Og hvordan det trods af de mange udfordringer er muligt at man i projekter finder rollemodeller, der skaber fællesskab, der styrker den enkelte hiv-positive.

Aftenen blev afsluttet af sangkoret Papaya, som tog forsamlingen igennem Sydafrikanske sangskatte. En helt igennem uforglemmelig aften.