Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE  >  OM HIV-DANMARK

Årsmøde

Hiv-Danmark afholder hvert år i april et årsmøde, som er foreningens højeste myndighed. Her bliver bestyrelsen valgt årsrapporten godkendt og budget fremlagt.

Til årsmøde 2017:
Årsberetning 2016 (VI&HIV april 2017: Program og adresse, se s. 6)
Årsrapport 2016 (årsregnskabet for 2016)
Budget 2017
Kandidater 2017 (Uddrag)
Strategiplan 2017-2020
Referat

Hiv-Danmark

Vestergade 18E, 3.
1456 København K.
T 33 32 58 68
E-mail
CVR 15 92 18 70

Arbejdernes Landsbank
Frederikssundsvej 160
2700 Brønshøj
Kontonr.: 5331 000 024 5613
IBAN: DK2353310000245613
Swift-code: ALBADKKK

Kontoplan

HIV-DANMARK

... er en patientforening for alle hiv-smittede i Danmark uanset smittemåde, køn, seksualitet og nationalitet. Hiv-Danmark arbejder for at varetage hiv-smittedes, pårørendes og efterladtes interesser.

Hiv-Danmark er ligeledes en paraplyorganisation for enkeltpersoner, selvhjælpsgrupper og andre foreninger af hiv-smittede samt for brugergrupper tilknyttet hiv/aids-afdelinger på hospitalerne.

Vi arbejder for

 • at tilbyde rådgivning til smittede og pårørende over hele landet.
 • at modarbejde diskrimination af hiv-smittede.
 • at tage nye initiativer for smittede. pårørende og efterladte.
 • at samarbejde med offentlige og private organisationer i kampen mod hiv.
 • at udveksle erfaringer med smittede og organisationer fra andre lande.
 • at støtte andre landes organisationer for værdige og menneskelige vilkår. Vi bidrager til konstruktive løsninger.

Værdigrundlag

 • Vi respekterer forskelligheder.
 • Vi anerkender alles personlige og faglige ressourcer.
 • Vi drager kærlig omsorg for hinanden.
 • Vi viser initiativ, samarbejder, deler viden og tager ansvar.
 • Vi skaber bæredygtige resultater.
 • Vi kommunikerer troværdigt og ansvarsfuldt.
 • Vi bidrager til konstruktive løsninger.

Bestyrelsen

Helle E. Andersen (formand),Jacob C. Hermansen (næstformand), Michael Rass (kasserer), Paul T., Lillian C. & Sune Hansen.

Suppleanter
Tommy Christesen & Michael Ovesen.

Orlov
Martin Keller

Forretningsorden (skal opdateres)
• Mødeplan for 2017 og 2018 vedtages efter årsmødet lørdag den 29. april 2017